2021 Liseler Arası Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır?

Liseler Arası Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır, Lise nakil işlemleri nasıl yapılır 2021, lise nakilleri ne zaman 2021 sorularının cevabı bu yazımızda.

2021 Liseler Arası Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır?
2021 Liseler Arası Nakil ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya normal lisede okuyan öğrencilerin liseler arası geçiş şartları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim liselerinden örgün öğretime geçişler mümkün mü, mümkünse şartları neler, kimler geçişlerden yararlanabilir gibi pek çok sorunun cevabı araştırılmakta. Açık öğretim liselerinde veya Mesleki açık öğretim liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin örgün öğretime geçiş şartları “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 41ve 42. maddeleri ile “Talim Terbiye Kurulu”nun 29.09.2014 tarihli 93 numaralı kararında açıklanmıştır. Yani Açık öğretim liselerinde veya Mesleki açık öğretim liselerinde okuyan öğrencilerin örgün eğitime geçme hakları vardır. Bu tip liseler ayrıya kendi aralarında da geçiş hakkına sahiptir. Şimdi liseler arası geçişler nasıl olur şartları nelerdir bunların detayları da aşağıdaki gibidir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNDE NAKİL VE GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün eğitim veren liselere geçiş veya nakil şartları aşağıdaki gibidir:

 • Nakil isteğinde bulunan AÖL öğrencilerinin, gittikleri il veya ilçelerde kendi alanları ile ilgili yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlara nakilleri yapılır.
 • Nakil oldukları okul ya da kurumda alanıyla ilgili grubu bulunmayan öğrenciler, grup oluşuncaya kadar bekler veya takip eden yeni eğitim öğretim yılı başında farklı bir alana geçiş yapabilirler.
 • Nakil talebinde bulunan öğrenciler, nakil istek dilekçesini nakil istediği il ve ilçedeki yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne teslim eder.
 • Nakil isteğinde bulunan öğrencinin mevcut kurumu, öğrencinin başarı durum belgesini ve öğrencinin eğitime katılıp katılmadığına dair yazısını nakil talep edilen okul ya da kuruma gönderir.
 • Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin nakil istekleri kesin kayıt işlemlerinden sonra yapılmaktadır.
 • Ayrıca Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarından bir ay önce nakil işlemi yapılamamaktadır.

AÖL’DEN ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINA GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanırken, örgün eğitimde ise sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. AÖL öğrencilerinin belli bazı şartları taşıması durumunda örgün etiğim veren okullara geçmesi mümkündür ve aşağıdaki gibidir:

 • Nakil şartlarını taşıyan öğrenciler örgün eğitime geçebilirler.
 • Öncelikle açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alır ve başvuruda bulunacağı örgün eğitim veren kurumun yönetimine teslim eder.
 • Nakil ya da geçiş yapacağı eğitim kurumunun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nakil Komisyonu’na nakil dilekçesi ile başvuruda bulunarak naklini gerçekleştirebilir.
 • AÖL’den örgün eğitim veren okullara nakil yapmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarılı oldukları derslere göre belirlenir. Belirleme işlemi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kanununa göre belirlenmektedir.

Öğrencinin AÖL’den Örgün Öğretime Nakil Şartları Nelerdir?

 • Zorun eğitim çağının dışına çıkmamış olmak. Bunu nakil yapılacak okulun müdürüyle görüşmek faydalı olacaktır. Örneğin, yaş ortalaması 17 olan bir örgün eğitim lisesi, 30 yaşında bir açık öğretim lisesi öğrencisini kabul etmeyebilir.
 • Daha önce örgün eğitim kurumlarından 2 yıl üst üste sınıfta kalmamış olmak. İki yıl üst üste sınıfta kalarak tasdikname alan öğrenciler tekrar örgün eğitim veren okullara kabul edilmez. Eğitimlerine açık öğretim üzerinden devam ederler.
 • Daha önceki yıllarda örgün eğitim veren kurumlardan disiplin suçu ile uzaklaştırılmamış olmak. Disiplin deneniyle tasdikname alıp örgün eğitim veren kurumlardan uzaklaştırılan öğrenciler, tekrar örgün eğitim veren kurumlara kabul edilmezler.

MAÖL’DEN ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINA GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Mesleki Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanırken örgün eğitim veren kurumlarda sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. MAÖL’de eğitim gören öğrencilerin de belli başlı şartları taşıması durumunda örgün eğitim veren kurumlara geçmesi mümkündür ve aşağıdaki gibidir:

 • Nakil şartlarını taşıyan öğrenciler, örgün eğitim veren kurumlara geçiş yapabilirler. Öğrencinin nakil olma şartları, AÖL’den geçiş şartlarıyla aynıdır ve yukarıda belirtilmiştir.
 • Yüz yüze eğitim aldığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdiknamesini alır ve nakil isteyeceği okul yönetimine teslim eder.
 • AÖL’den örgün eğitim veren okullara nakil yapmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarılı oldukları derslere göre belirlenir. Belirleme işlemi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kanununa göre belirlenmektedir.
 • Nakil ya da geçiş için tüm şartlar sağlandıktan sonra geçiş yapacağı kurumun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nakil Komisyonuna dilekçe ile başvurarak nakil işlemini gerçekleştirebilir.

MAÖL’DEN AÖL’YE GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Mesleki Açık Öğretim Liselerinde de Açık Öğretim Liselerinde de ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır. Bu nedenle geçiş için herhangi bir şart koşulmaksızın belli başlı bazı belgelerle birlikte geçişler mümkündür.

Kaydını Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine aldırmak isteyen öğrenciler, öncelikle MAÖL’de kayıt yenilemeleri gerekir. Kayıt yenileme işleminden sonra en yakın AÖL iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Burada Geçiş Dilekçesi ile Nakil Dilekçesi doldurularak AÖL’ye geçiş işlemi gerçekleştirilir. MAÖL’den AÖL’e geçiş yapan öğrencilerin alan derslerine ait kredileri dikkate alınmamaktadır.

AÖL’DEN MAÖL’E GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Kaydını AÖL’den MAÖL’e aldırmak isteyen öğrencilerin, öncelikle açık öğretim lisesindeki kaydını aktif hale getirmeleri gerekir. Daha sonra her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunarak geçiş yapabilirler. Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönem ve krediler aynen geçerlidir. Geçişler yalnızca eğitim öğretim yılı başında yapılmakta olup yıl içerisindeki talepler karşılanmamaktadır.

GEÇİŞ DİLEKÇESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

AÖL’den MAÖL’e veya MAÖL2den AÖL’e ya da örgün eğitim kurumlarına geçişte verilecek nakil dilekçelerinde; öğrencinin mevcut okul bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, veliye ait kimlik bilgileri ve geçiş talep edilen kısa arz bilgileri yer almaktadır.