Açık Öğretim Lisesi Nedir?

Açık öğretim lisesi nedir sorusunun cevabı bu makalede. Binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü açık öğretim lisesi hakkında yazılmış en detaylı makale.

Açık Öğretim Lisesi Nedir?
Açık Öğretim Lisesi Nedir?

Açık Öğretim Lisesi, kısa adıyla Açık Lise veya AÖL herhangi bir nedenden dolayı örgün öğrenimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmaması için kurulmuş olan bir lise türüdür. Açık Öğretim Lisesi uzaktan eğitim esasına göre kurulmuştur.

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler diğer örgün eğitim kapsamında faaliyet gösteren lise türleri ile aynı eğitim programlarını almaktadır. Açık Öğretim lisesinde okuyan öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, televizyon, radyo yayınları ve internet vasıtasıyla alırlar.

Açık Lise diğer lise türleri gibi toplam 4 yıl ve 8 dönemdir. 18 yaşından küçük açık öğretim öğrencileri bir yılda 2 defa sınava girmekte olup, 18 yaşından büyük olan öğrenciler bir yılda 3 sınav hakkı verilmiştir. Bu haktan yararlan 18 yaşından büyük öğrenciler başarılı olmaları halinde 2,5 yılda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Nedir?

Açık Öğretim Lisesi, temelleri çok öncesine dayansa da bildiğimiz manada ilk defa 1992-1993 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek bir lise türüdür. Açık Öğretim Lisesi uygulamış olduğu eğitim programları ile diğer lise türlerinden farklı değildir. Sadece kullandığı yöntemler ve işleyişi farklıdır.

Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrenciler diğer lise türlerinden mezun olan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptir. Açık Öğretim Lisesi öğrenim süresi diğer lise türleri gibi 4 yıl olup, bu liseden mezun olabilmek için toplam 170 kredinin alınması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi Tarihçesi

Açık Öğretim Lisesi Tarihçesi

Türkiye de uzaktan eğitim için ilk ciddi adım 1958 yılında atılmıştır. Bu adım ile liseyi dışardan bitirmek isteyenler için hazırlık kursu şeklinde mektuplar gönderilmeye başlandı. Başlangıçta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Mektupla Öğretim Merkezi ismi 1974 yılında Mektupla Öğretim Okulu şeklinde değiştirildi.

Teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir gelişme göstermiştir. Bilişim ve teknoloji alanında gelişmeler uzaktan eğitim kapsamında kullanılan araç-gereç ve materyallerin de çeşitlenmesini sağlamıştır. Uzaktan eğitim de kullanılan araç-gereçlerin çoğalması ile birlikte 1992-1993 eğitim-öğretim yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığına bağlı olacak şekilde Açık Öğretim Lisesi kuruldu. Kurulan bu yeni lise uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Film Radyo ve televizyonla Eğitim Başkanlığı ve Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri 03.04.1998 tarihinde 4359 sayılı kanunla Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplandı.

Böylece Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü faaliyetlerini 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde devam ettirmeye başladı.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, 14 Eylül 2011 tarihinde 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine alındı.

Bu gün yüz binlerce öğrencisi olan Açık Öğretim Lisesi uygulamış olduğu program içeriği bakımından diğer lise türleri ile aynı, yapısı ve işleyişi bakımından  farklı olup kendine özgü bir yapıya ve merkezi niteliğe sahip model olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrenim süresi diğer türleri gibi 4 yıla çıkarılarak mezun vermeye devam etmektedir.