Açık Öğretim Lisesi Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır, askerlik tecil kaç yıl, askerlik tecil için hangi belgeler gerekli sorularının cevabı bu yazımızda.

Açık Öğretim Lisesi Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?
Açık Öğretim Lisesi Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese askerlik zorunludur. 20 yaşına giren her Türk vatandaşı vatani görevini yapmak üzere askere alınmaktadır. Ancak özür hali olanlar askerlik tecil ettirme hakkına sahipler. Askerlik tecil ettirme işlemi, öğrencilik ve iş hayatı nedeniyle pek çok bireyin başvurduğu bir yöntemdir. Askerliği erteleme ya da tecil ettirme şartları ise lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin durumuna ve bu eğitim kurumlarından mezun olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte bazı memuriyet ve iş yaşamları da askerlik tecili için belli başlı sebeplerdendir. Şimdi eğitim durumu ve mezuniyete göre askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır ve şartları nelerdir bunların detaylarına bakalım.

AÖL ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Lise, açık lise ve lise mezunlarının askerlik tecil işlemleri 7179 sayılı yeni Askeralma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; lise, açık lise veya lise dengi okullarda öğrenim gören bireyler için maksimum 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tecil hakkı vardır. Ancak 23 yaşına girmiş ve hala eğitime devam ediyor ise bu kişinin tecil hakkı sona erer. Zorunlu olarak askerlik vazifesi için askerlik şubelerine başvuruda bulunur. Askerlik erteleme işlemleri, e-devlet üzerinden “ Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu” sayfasından ve askerlik şubelerinden yapılabilmektedir. Askerlik şubeleri üzerinden yapılacak erteleme işlemlerinde bazı evraklar talep edilmektedir. Bu belgelerle birlikte askerlik şubelerine gidilip tecil işlemi gerçekleştirilebilir.

LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL YAŞI KAÇTIR?

Lise mezunları için askerlik tecil yaşı; düz lise ve dengi okullardan mezun olanlar için mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 3 yıldır. Ancak bu süre, bireyin 22 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar geçerlidir. Örneğin; 18 yaşında liseden mezun olan öğrenciler için 21 yaşına kadar tecil hakkı vardır. 22 yaşına kadar lise eğitimi devam eden bireyin en çok 22 yaşını tamamladığı yılın sonuna tecil hakkı vardır. Bu yaşın sonunda eğitimi hala bitmemiş bile olsa askere alınır.

Mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar için normal liseye göre ilave 3 yıl daha tecil hakkı vardır. Yani bireyin 25 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar tecil hakkı bulunmaktadır.

LİSEDEN MEZUN OLANLAR ASKERLİK TECİLİNİ NASIL UZATABİLİR?

Liseden mezun olduktan sonra yoklama kaçağı durumuna düşmeden askerliği tecil ettirmek için herhangi bir üniversitenin 2 yıllık ya da 4 yıllık bir bölümüne kayıt yaptırmak yeterli olacaktır. Açık öğretim fakültelerinin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümleri de tecil için yeterlidir. Açık öğretim bölümleri için Anadolu Üniversitesi AÖF Bölümleri, Atatürk Üniversitesi AÖF bölümleri ve İstanbul Üniversitesi AUZEF Bölümleri tercih edilebilir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI ASKERLİK TECİL ETTİRME İŞLEMLERİ

Üniversite öğrencileri ve mezunları için de askerlik tecil hakkı bulunmaktadır. 2 yıllık, 4 yıllık ve daha çok süreli üniversite okuyan öğrenciler 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar eğitimlerine devam ettikleri sürece tecil hakkına sahiptir. 28 yaşın sonuna kadar tecil için okulun her döneminde kayıt yenileme işleminin yapılması zorunludur. Kayıt yenileme işlemi gerçekleşmezse yoklama kaçağı durumuna düşülür. 28 yaşının sonuna kadar üniversite eğitimini bitiremeyen öğrencilerin tecil hakkı sona erer ve askere alınır.

Lisans veya ön lisan mezunları için askerlik tecil süresi mezuniyetten itibaren iki yıldır. Ancak bu süre yine 28 yaşını dolduracağı yılın sonuna kadardır. Örneğin, bir öğrenci üniversiteden 26 yaşında mezun olursa askerlik tecil süresi 2 yıldır. Ancak 27 yaşında mezun olduysa tecil süreci 1 yıldır. Örneğin 24 yaşında üniversiteden mezun olan bir öğrenci 26 yaşında askere alınmaktadır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

Yüksek lisans yapanların askerlik tecil süreleri tezli olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Tezli yüksek lisans yapanların tecil süresi 3 yıl 4 ay, tezsiz yüksek lisans yapanların tecil süresi 1,5 yıldır. Ancak bu süreler en çok 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadardır. Örneğin, 25 yaşında tezli yüksek lisansa başlayan bir kişinin tecil hakkı 28 yaşının 4. ayına kadardır. Yüksek lisansı bitirenlerin tecil hakkı ise en çok bir yıldır.

Doktora yapanların askerlik tecil hakkı, kayıt oldukları tarihten itibaren 3 yıl 4 ay yani 12 yarıyıldır. Ancak bu süre eğitim devam ettiği sürece en çok 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadardır.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRANLAR ASKERLİK TECİL ETTİREBİLİR Mİ?

Herhangi bir lisans bölümünden mezun olup aynı düzeyde bir başka lisans bölümüne kayıt yaptıranların tecil hakkı yoktur. Erteleme hakkı doğması için bir üst öğrenime kayıt olunması gerekir. Örneğin, 2 yıllık bir bölümden mezun olan biri, 4 yıllık bir bölümüne kayıt yaptırması gerekir. 4 yıllık bölümden mezun olan birinin yüksek lisansa kayıt yaptırması gerekmektedir. Ancak 2 yıllık üniversiteden mezun olup tekrar 2 yıllık bir üniversiteye kayıt yaptırmak tecil hakkı doğurmaz.

ASKERLİK TECİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Askerlik tecil işlemleri; E-Devlet üzerinden ve Askerlik Şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Askerlik şubelerinden tecil etmek isteyen bireylerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

  • Eğitime devam eden öğrenciler için öğrenim durum belgesi,
  • Mezun olanlar için mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
  • 6 adet biyometrik fotoğraf,
  • Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi.