Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Açık öğretim lisesi nasıl bitirilir, Açık öğretim lisesi en erken kaç yılda biter, Açık lise kaç kredi ile biter sorularının cevabı bu yazımızda.

Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin, dönem kaybı yaşamadan zamanında mezun olabilmeleri için mezun olma şartlarını ve kaç krediyle mezun olabileceklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Açık öğretim lisesinden mezun olabilmenin şartları ise krediye, döneme ve alanlı olup olmamaya göre değişiklik gösteriyor. Öğrenimine; Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe ve Matematik alanlarında devam eden öğrenciler alanlı olarak isimlendirilmektedir. Şimdi tüm bu şartlara bakacak olursak şöyle sıralayabiliriz.

Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrencilerin Mezun Olma Şartları

 • Öğrencinin öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 dönem ve üzerinde olması gerekir.
 • Sekiz (8) dönem için toplanan kredinin en az 170 kredi olması gerekmektedir. (Bu kredi sayısı daha önce 192 kredi iken yapılan düzenleme ile 170 krediye düşürülmüştür.)
 • Ortak derslerin tamamından barılı olunması veya bu derslerden muaf olunması gerekmektedir.
 • Dil ve Anlatım (Türk Dili ve Edebiyatı) dersinin muafiyeti olmaması nedeniyle mutlaka geçilmesi gerekir.
 • Genel Kültür hariç olmak üzere alan kredisinin 80 ve üzerinde olması gerekir.
 • Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girmiş olmak gerekir.
 • En az bir dönem Açık Öğretim Lisesi Sınavına girmiş olmak gerekiyor.

NOT: Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu ve ortak bir derstir. Muafiyeti yoktur. Bu dersin mutlaka geçilmesi gerekir. Ancak bu ders dışındaki ortak derslerden 3 kez sınava girilip başarılamadıysa muafiyet verilebilmektedir. Ancak muaf olunacak dersin kredisi eksik sayılacaktır. Bunu telafi etmek için de seçmeli ders alınabilir ve eksik kredi tamamlanabilir. Muaf olunan ders sonradan tekrar seçilebilir ve başarılı olunması durumunda kredisi de verilir.

Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrencilerin Mezuniyet Şartları

 • Öğrencinin öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 dönem ve üzerinde olması gerekir.
 • Sekiz (8) dönem için toplanan kredinin en az 192 kredi olması gerekmektedir.
 • Ortak derslerin tamamından barılı olunması veya bu derslerden muaf olunması gerekmektedir.
 • Dil ve Anlatım (Türk Dili ve Edebiyatı) dersinin muafiyeti olmaması nedeniyle mutlaka geçilmesi gerekir.
 • En az bir dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına girmiş olmak gerekiyor.

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MAÖL) MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi dersleri ve mezuniyeti, normal Açık Öğretim Lisesi derslerinden ve mezuniyetinden farklıdır. Şartları da aşağıdaki gibidir.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi, kurslar yoluyla en az ilkokul mezunu bireylere meslek kazandırmak veya mesleki bilgilerini teknolojik olarak geliştirmek amacıyla kurulmuş teknik eğitim kurumlarıdır.
 • Normal Açık Öğretim Liselerinden farkı ise, yüz yüze zorunlu eğitimlerin olmasıdır. Yani mesleki derslerin örgün eğitim gibi bizzat öğretmenlerden alınması gerekir.
 • Ortak dersler içinse AÖL’de olduğu gibi yılda üç kez sınava girmek ve başarılı olmak gerekir.
 • Yüz yüze alınacak mesleki derslere devam mecburiyeti vardır.
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden mezun olma şartı, öğrencinin eğitim durumuna göre farklılık gösterir.
 • Öğrenciler toplam 8 dönemde mezun olabilmektedir.
 • Bu 8 dönemin 6 dönemi yüz yüze eğitimle geçirilmek zorundadır.
 • İlköğretim mezunu, ortaokul mezunu veya lisede tasdikname alarak ayrılan öğrencilerin Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olma dönemi 6 dönemdir.
 • Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler alan derslerinden sorumlu değildir.
 • Öğrencilerin Meslekî Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmeleri zorunludur.
 • Tüm dönemlerin sonunda belirlenen krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Mesleki açık Öğretim Lisesi Alanlara Göre Mezuniyet Kredisi

Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden mezun olma kredileri alanlara göre değişiklik göstermektedir. MAÖL alanları ve bu alanlara göre mezuniyet kredileri aşağıdaki gibidir.

 • Adalet Alanı: 220 kredi,
 • Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı: 234 Kredi,
 • Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Bahçecilik alanı: 234 Kredi,
 • Bilişim Teknolojileri Alanı: 230 Kredi,
 • Büro Yönetimi Alanı: 220 Kredi,
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı: 234 Kredi,
 • Denizcilik Alanı: 234 Kredi,
 • Eğlence Hizmetleri Alanı: 220 Kredi,
 • El Sanatları Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Gıda Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Giyim Üretim Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Grafik ve Fotoğraf Alanı: 234 Kredi,
 • Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri Alanı: 234 Kredi,
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı: 220 Kredi,
 • Harita Tapu Kadastro Alanı: 242 Kredi,
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı: 220 Kredi,
 • Hayvan Sağlığı Alanı: 242 Kredi,
 • İmam-Hatip Lisesi: 212 Kredi,
 • İnşaat Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Kimya Teknoloji Alanı: 242 Kredi,
 • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı: 220 Kredi,
 • Kuyumculuk Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Laboratuvar Hizmetleri Alanı: 242 Kredi,
 • Makine Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Matbaa Alanı: 234 Kredi,
 • Metal Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Metalurji Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Meteoroloji Alanı: 242 Kredi,
 • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı: 242 Kredi,
 • Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Muhasebe ve Finansman Alanı: 220 Kredi,
 • Müzik Aletleri Yapımı Alanı: 242 Kredi,
 • Pazarlama ve Perakende Alanı: 220 Kredi,
 • Plastik Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Sanat ve Tasarım Alanı: 234 Kredi,
 • Seramik ve Cam teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Tarım Teknolojisi Alanı: 242 Kredi,
 • Tekstil Teknolojisi Alanı: 234 Kredi,
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı: 242 Kredi,
 • Ulaştırma Hizmetleri Alanı: 220 Kredi,
 • Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı: 220 Kredi.

NOT: Öğrenciler geçilmesi gereken zorunlu dersleri mutlaka geçmeleri ve aldığı toplam alan kredisinin en az 6 eksiği ile başarı göstermeleri gerekmektedir. Örneğin; Büro Yönetimi Alanından alması gereken alan kredisi 104 ise, başarması gereken kredi 98’dir.