Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesinde okumaya karar veren bir öğrencinin kayıt işlemlerini nasıl yapacağını anlatan en detaylı rehberi hazırladık.

Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?
Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?

Açık öğretim lisesine yapılacak yeni kayıt öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı prosedürler beklemektedir. Öncelikle açık öğretim lisesine kayıt yaptırmak için bazı şartları sağlıyor olmak lazım. Şartları sağlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli olan evrakları hazırlayarak kayıt işlemini kısa süre içinde tamamlayabilir. Aşağıdaki yazıda açık öğretim lisesi yeni kayıt işlemleri ile alakalı tüm detayları öğrenebileceksiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık öğretim lisesine kaydolmanız için aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar:

 • İlköğretim ve ortaokul mezuniyetinizi tamamlamak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel lise(anadolu lisesi, fen lisesi vb.) Ve meslek liselerinden ayrılmak,
 • Askeri ve polis okullarından ayrılmak,
 • Mesleki açık öğretim lisesine ya da açık öğretim lisesinde kayıtlı olmak fakat öğrencilik durumu silik olmak,
 • Mesleki açık öğretim lisesinden tasdikname almış olmak,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, yurt dışındaki eğitim ataşeliklerinden denklik belgesi almış olmak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

İlköğretim ve Ortaokul Mezunu Öğrenciler İçin Gereken Evraklar;

 • Türkiye Cumhuriyei Kimlik Numarası Beyanı,
 • Son altı ay içinde biyometrik şartlara uygun şekilde ön cepheden çekilmiş ve boyutları 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu aslı,
 • İrtibat bürosu tarafından kayıt işleminin tamamlanmasının ardından bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar İçin Gereken Evraklar;

 • Türkiye Cumhuriyei Kimlik Numarası Beyanı,
 • Son altı ay içinde biyometrik şartlara uygun şekilde ön cepheden çekilmiş ve boyutları 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrencinin tasdiknamesi ve başarı durum belge aslı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu aslı,
 • İrtibat bürosu tarafından kayıt işleminin tamamlanmasının ardından bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar İçin Gereken Evraklar;

 • Türkiye Cumhuriyei Kimlik Numarası Beyanı,
 • Son altı ay içinde biyometrik şartlara uygun şekilde ön cepheden çekilmiş ve boyutları 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim Ataşelikleri tarafından verilen ve öğrencinin aldığı toplam krediyi ve toplam dönemi yazılı şekilde gösteren denklik belgesinin aslı,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu aslı,
 • İrtibat bürosu tarafından kayıt işleminin tamamlanmasının ardından bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu "Silik" Olanların Başvuruları İçin Gereken Evraklar;

 • Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu aslı.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar İçin Gereken Evraklar

 • Türkiye Cumhuriyei Kimlik Numarası Beyanı,
 • Son altı ay içinde biyometrik şartlara uygun şekilde ön cepheden çekilmiş ve boyutları 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu aslı,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından verilen tasdiknamenin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine ilişkin öğrenci tarafından imzalanan dilekçe,
 • İrtibat bürosu tarafından kayıt işleminin tamamlanmasının ardından bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan takvim süresi içerisinde yukarıdaki şartları sağlayan tüm kişiler kayıt yaptırabilmektedir. Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri hem Halk Eğitimi Merkezleri’nde hem de Mesleki Eğitim Merkezleri’nde yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda bulunan üç adımın sırasıyla uygulanması gerekir.

 1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücreti Ödemek

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yeni katılım tutarını ödemesi gerekmektedir. 2021 yılında yeni kayıt yaptıracak kişilerin bir dönem için ücreti 40 TL.'dir. Bu ücretin 30 TL‘lik kısmı Halkbank, Ziraat Bankası ya da Vakıfbank şubeleri üzerinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası beyan edilerek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü vey Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekmektedir. Yapılan işlemin dekontunun da saklanması gerekmektedir.

Geri kalan 10 TL‘lik kısım ise kayıt yaptırılacak olan Halk Eğitim Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliği tarafından verilecek banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Bu dekontun da saklanması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin banka işlemleri sistem tarafından T.C Kimlik numaraları üzerinden görülebilmektedir. Dekontun kaybolması gibi durumlarda endişelenmemesi gerekir.

 1. Adım: Yeni Kayıt İşlemleri İçin İrtibat Bürosuna Gitmek

Banka işlemlerin ardından sıra kayıt olmaya gelecektir. Artık yeni kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ve kayıt esnasındaki gereken evraklarla birlikte bulunduğunuz yere en yakın irtibat bürosuna gideceksiniz.

Bu kısımdaki getirdiğiniz tüm evraklar ve bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilecektir. Bu kayıt işleminin ardından ise sizin öğrenci numaranız ile geçici şifreniz oluşturulacaktır. İrtibat Bürosu tarafından sisteme kaydedilen bilgilerinize ilişkin bir nüshasını da tarafınıza verilecektir.

 1. Adım: Derslerinizi Seçmek

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencilik durumunuz aktif hale gelecektir. Kayıt olduğunuz merkez tarafından size verilen öğrenci numarası ve şifre üzerinden Açık Öğretim Lisesi sistemine girip derslerinizi seçmeniz gerekmektedir.

YENİ KAYIT ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAMAKTADIR?

Yeni kayıt ücretinden bazı özel gruplarda yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları muaf tutulmaktadır. Bu gruplar;

 • 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaralanmış olan gazilerimiz ile bu harekatta şehit düşmüş kişilerin eş ve çocukları,
 • Terörle mücadele esnasında vatani görevini yaparken yaralanmış olan gazilerimiz ile şehit düşmüş kişilerin eş ve çocukları,
 • İstiklal madalyası verilmiş ve vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanan kişiler,
 • Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri almış kişilerdir.

Yukarıdaki gruplardan yer alan kişiler bu gruplarda yer aldığını belgelendirmek şartıyla açık öğretim lisesi kayıt esnasında yeni kayıt ücreti, kayıt yenileme ücreti ve eğitim giderleri masraflarından muaf olacaktır.

Bu gruplarda yer alan kişilerin muafiyet grubundan yer aldığı belgenin iki adet fotokopisinin aslıdır gibi yapılması gerekmektedir. Bu aslıdır gibi kağıtlarından birinin öğrenci dosyasına konulması diğerinin ise istenildiği takdirde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere muhafaza edilmesi gerekmektedir.